Hvordan sparer du når du ikke «har noe å spare»?

Hvordan sparer du når du ikke «har noe å spare»?
Jeg liker alltid å dele et beløp ned til minste nyttbare verdi - altså 1000,- i måneden vil si 1000/30 = 33 kroner om dagen. Kan det hende at du bruker 33 unødvendige kroner hver dag - eller kanskje 66 unødvendige kroner hver andre dag?